News

Een drijvend zwembad op de Tarn in Saint-Juéry

Er werd een nieuw drijvend zwembad geïnstalleerd op de Tarn. 4 jaar na de eerste editie in Rivières, is het de beurt aan de stad Saint-Juéry om te genieten van het plezier om te zwemmen in een natuurlijk milieu.


Het gemeentebestuur van Saint-Juéry heeft onlangs een drijvend zwembad laten installeren op de oevers van de Tarn. Heel de zomer lang zullen de zwemmers kunnen genieten van een beveiligde zone om hun geliefkoosde vrijetijdsactiviteit te beoefenen.

Het beveiligde zwembad in een natuurlijke omgeving maakt het mogelijk om zwemmers te verzamelen binnen eenzelfde perimeter, zodat badmeesters gemakkelijk toezicht kunnen houden. Een besluit verbiedt zelfs om te zwemmen buiten de aangelegde zone.


Une piscine réalisée en cubes flottants

Het drijvende zwembad wordt gemaakt van kubussen in polyethyleen. Dit type kubus heeft de bijzondere eigenschap volledig moduleerbaar te zijn. Ze kunnen gebruikt worden om platformen te creëren in om het even welke vorm en in alle afmetingen. Ze kunnen ook uitgerust worden met diverse accessoiresaangepast aan de behoefte van elk project.

Het zwembad is opgedeeld in 3 aparte delen:

  • een zichtbaar strand van 14,00 m x 10,00 m rondom een bassin van 60 m² dat is uitgerust met een borstwering en een net rondom;
  • een verzonken zone op 1,10 m, die de bodem van het zwembad vormt en die afgebakend is met een beschermnet dat enkel het water van de Tarn doorlaat;
  • een open zwemzone van 20,00 m x 10,00 m, zonder bodem en afgebakend door een drijvende waterlijn.

Het gemeentebestuur wilde een aparte zwemzone creëren, die groter was en geen bodem had, om te beantwoorden aan de verwachtingen van het merendeel van de zwemmers.

Er zijn ook twee ladders in polyethyleen vastgemaakt aan de drijvende kubussen, zodat de zwemmers de twee badzones gemakkelijk kunnen bereiken.

Een modulair en demonteerbaar zwembad

Het zwembad zal aan het einde van de zomer gedemonteerd worden met de hulp van Dock Marine Europe en opgeslagen worden. Het zal het jaar nadien gemakkelijk opnieuw gemonteerd kunnen worden en zelfs vergroot of aangepast worden, indien nodig.