News

Onderhoudspontons op de Maas voor ARTES

ARTES heeft onze drijvende pontons gebruikt voor renovatiewerken op de Maas. Dit verwijderbaar platform laat hen toe zich langs de oever te verplaatsen, om hun operaties te vergemakkelijken.


Een werkplatform dat gerealiseerd werd met onze drijvende pontonsecties wordt gebruikt op de Maas, in Namen (België) in het kader van de renovatie van de RAVel. Het betreft groene wegen voorbehouden voor fietsers en voetgangers, en hoofdzakelijk aangelegd op jaagpaden en oude spoorwegbeddingen. De bouwwerken bestaan uit een verbreding van de weg en een bestrating in gekleurd beton.

Om hun operaties te vergemakkelijken, heeft ARTES zich voorzien van een drijvend platform van 1,50 m x 9,00 m (gerealiseerd met 3 secties van 1,50 m x 3,00 m). Dit verwijderbare platform laat hen toe om op een lager niveau te werken, ter hoogte van het water. Het platform kan ook naar believen verplaatst wordenafhankelijk van de behoeften van de arbeiders.

Pour assurer la sécurité des travailleurs, des garde-corps spéciaux pour travaux de maintenance ont été installés. Ceux-ci possèdent des réservations qui permettent de glisser des planches ou des profilés.