CRSA

In de Belgische Samber zijn de oevers van gekanaliseerde waterlopen vaak kunstmatig. Wilde oevers, waar plantenwortels zich vermengen met het water, zijn echter essentieel voor vissen die er hun eieren leggen, schuilen of voedsel vinden. De oplossing die werd gevonden door het Contrat de Rivière Sambre et Affluents (CRSA), dat de visstand beheert, was het ontwerpen van vlotten van 3 m bij 2,66 m die drijvend werden gemaakt met twee dubbele SDS-01040-kubussen van elk 175,5 kg. Helofytische planten van Waalse genetische oorsprong - irissen, sedges, fragmieten en biezen - worden in het afgeschermde gebied geplant, waarbij hun overvloedige wortels onder water groeien. Vissen profiteren hiervan, net als amfibieën, insecten en vogels die er kunnen nestelen. Eilanden van biodiversiteit...

Mediatheek