News

De drijvende en vaste pontons voor het gemeentebestuur van Saint-Maur

Het gemeentebestuur van Saint-Maur (36) heeft een beroep gedaan op onze diensten voor de installatie van verschillende pontons op de site van Les Ballastières. Het doel is het meer dynamischer te maken dankzij de aanleg van een promenade door de eilanden, ongeacht de hoogte van het water.


In 2014 kocht de gemeente Saint-Maur de site van Les Ballastières aan. Het betreft een grote vochtige zone (18 hectaren waarvan 12 hectaren water) die door de Departementraad van de Indre geklasseerd werd als gevoelig natuurgebied.

De doelstelling is het ontsluiten van de site voor het publiek terwijl het natuurlijke karakter van de vallei bewaard blijft. Er zijn meerdere inrichtingen voorzien om het publiek een wilde en tegelijk beveiligde ruimte te bieden. Ze bestaan uit de installatie van bewegwijzering, van meubilair, van een loopbrug en van pontons. Het is voor dit laatste element dat het gemeentebestuur een beroep heeft gedaan op onze diensten.

De doestelling bestond erin de wandelzone uit te breiden en een toegang te creëren tot een eiland dat zich in het midden van het meer bevindt, en dat nog niet toegankelijk was voor de wandelaars.

Daartoe hebben we een promenade gecreëerd die bestaat uit 2 verschillende types pontons:

- Twee houten drijvende pontons van NBC Marinemet kettingen vastgemaakt aan een verankeringsysteem. Eén van 52,00 m lang in Y-vorm, het andere van 30,00 m. Ze verbinden allebei het centrale eiland met de 2 zijden van de oever.

- Een vast houten ponton van NBC Marine, dat verankerd is met palen, dat aan het centrale eiland grenst en de verbinding maakt tussen de 2 drijvende pontons.

Deze types pontons hebben het voordeel dat ze geen enkel impact hebben op de omgeving waar ze geïnstalleerd worden. Wat een meer dan bepalend element is voor een gevoelige beschermde Natura 2000 site.

Bekijk hieronder een video van de installatie van de 2 pontons op de site van Les Ballastières.