News

Uw drijvende aanlegsteiger goed verankeren: adviezen en tips

Het bepalen van een goede verankeringsmethode voor uw drijvende aanlegsteiger is een van de bepalende factoren om deze goed te installeren. Hoe moet u dit aanpakken?


 Het bepalen van een goede verankeringsmethode voor uw drijvende aanlegsteiger is een van de bepalende factoren om deze goed te installeren. Hoe moet u dit aanpakken? Hoewel ieder project uniek is en er geen uitputtend overzicht van alle mogelijkheden kan worden gegeven, zijn er toch enkele belangrijke elementen bij het kiezen van een goede verankeringsmethode.

 

De plek is bepalend voor de verankeringsmethode

 

De eerste stap bestaat uit een goede analyse van de omgeving waar uw drijvende aanlegsteiger wordt geïnstalleerd. Wij hebben vijf soorten omgevingen die onze klanten vaak tegenkomen, op een rij gezet:

  • Op zee
  • Op een meer of vijver
  • Aan een aangelegde oever
  • Aan een wilde oever
  • In een haven of jachthaven

 

Op zee is de keuze eenvoudig

 

Wij bevelen onze klanten systematisch onze drijvende SunnyDock drijfelementen aan voor hun projecten op zee. Polyvalentie, weerstand, flexibiliteit en makkelijke hantering: het is de enige reële optie als u uw ponton op zee wilt installeren. De verankering wordt over het algemeen bewerkstelligd door kettingen of trossen die zelf met ringen aan de ponton zijn bevestigd. Aan de andere zijde zijn de kettingen of kabels bevestigd aan ankerboeien (betonblokken) of zandschroeven.

Cubes flottants Sunny Dock sur la mer

 

Nog meer mogelijkheden

 

Bij het installeren van een drijvende aanlegsteiger op een vijver of meer zijn er diverse producten en soorten verankeringsmethoden mogelijk. Opgemerkt moet worden dat er met verschillende zaken rekening gehouden moet worden, zoals stabiliteit of lichtheid.

 

Als u vooral stabiliteit met zo min mogelijk laterale beweging wilt, kunt u beter de voorkeur geven aan verankering op in de grond geslagen of geschroefde palen. Meestal heeft u hiervoor een vergunning van de bevoegde instanties nodig. De diepte mag maximaal 4 meter zijn en de palen dienen minstens 1,50 m in de bodem te worden geplaatst. Als aan al deze criteria voldaan is, is dit de ideale oplossing want dan kan de ponton, naargelang het stijgen en dalen van het water, verticaal over de palen glijden.

verankering op in de grond geslagen palen

 

Als verankering op palen niet mogelijk is of als u een tijdelijke en makkelijk demonteerbare oplossing wilt, wordt verankering met kettingen, trossen of kabels aanbevolen. De kettingen worden via palen of ringen aan de oever bevestigd. De voordelen van deze oplossing: flexibiliteit en lichtheid. Let op dat u de spanning van de kettingen of kabels juist afstemt voor de benodigde stabiliteit.

 

Als uw ponton immers te ver van de oever is of een bevestigde verankering niet toegestaan is, dan is verankering op betonblok de ideale oplossing voor u. Hierbij wordt de ponton met kettingen op een onder water liggend betonblok verankerd. De lengte en het gewicht van de kettingen zijn afgestemd op de waterdiepte, de grootte van de ponton en de klimaatomstandigheden (zoals wind).

Aan een aangelegde oever

 

Als u een ponton op een aangelegde oever wilt verankeren, zijn ook andere factoren van belang.

 

De eerste mogelijkheid is verankering via een loopbrug die verbonden is met de oever en de ponton en het belangrijkste ankeronderdeel vormt. Vanwege de veiligheid dient deze soort verankering altijd versterkt te worden met kettingen of kabels. Let op: een loopbrug als verankering is alleen mogelijk in een rustige omgeving met een matige stroming.

ancrage via passerelle

 

Verankering met kettingen en kabels wordt aanbevolen als u de ponton makkelijk moet kunnen losmaken of de getijdenbeweging van belang is. Dit is ook de meest kostenbesparende oplossing. De stabiliteit wordt bepaald door de spanning van de kettingen of kabels.

 

 Verankering met kettingen

 

Als het waterpeil teveel schommelt, kunnen er bevestigingsbeugels worden gebruikt, d.w.z. aan de ponton en de oever bevestigde knikarmen die, afhankelijk van de lengte, een grotere of kleinere amplitude bij de verticale beweging van de ponton mogelijk maken. De toegang tot de ponton gebeurt via een loopbrug op de ponton of de oever.

versterkte bevestigingsbeugel

 

Als de ponton geïnstalleerd moet worden op een kademuur, bestaat er nog een laatste oplossing: verankering op HEB-balken. Een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde beugel wordt aan de ponton bevestigd en wordt langs de sleuf op een HEB-balk geschoven dankzij een systeem met zeer resistente Ertalon®-wielen.

HEB-balk

 

Wilde oever

 

Voor het verankeren van een ponton op een wilde (dus niet aangelegde) oever bestaan er twee mogelijkheden. De gekozen methode is afhankelijk van de mate waarin het waterpeil schommelt.

 

Verankering met kettingen is de meest kostenbesparende en eenvoudigste oplossing voor tijdelijk gebruik. Hiermee wordt welke impact dan ook op het milieu voorkomen: bijvoorbeeld omdat de verankering met palen of op een bestaande rots mogelijk is.

 

Als het waterpeil veel schommelt, heeft verankering met in de oever of aan betonblokken bevestigde bevestigingsbeugels de voorkeur.

 Verankering met bevestigingsbeugels

Haven of jachthaven

 

In het algemeen worden alleen opvaardokken voor boten of jetski’s in havens en jachthavens geïnstalleerd.

 

Verankering met kabels of kettingen wordt aanbevolen als de ponton niet definitief aan de bestaande infrastructuur mag worden bevestigd. Verankering gaat gemakkelijk aan de kikkers van de ponton, en zelfs aan de bollards en aanmeerpalen.

 

Als het mogelijk is om uw opvaardok blijvend te installeren, zijn er twee soorten verankering mogelijk: L- of T-verankering

L-verankering wordt over het algemeen gebruikt op een jachthavenponton met vaargeul maar deze kan ook op een metalen of betonnen ponton worden gebruikt. Deze wordt geschroefd via een daarvoor bestemde plaat en de stang wordt diep in een aan het opvaardok bevestigde beugel geboord. Door deze verankering zijn grote verticale bewegingen mogelijk, die nodig zijn voor het opvaardok voor de boten tijdens het aan en van boord gaan.

 L-verankering

De T-verankering werkt volgens hetzelfde principe maar dan met een verticaal herstel via de plaat. Deze is dus alleen voor betonnen kades geschikt.

T-verankering

Genoeg theorie, nu de prajtijk...

 

Het doel van dit artikel is om u een duidelijk overzicht te geven van de verschillende verankeringsmogelijkheden voor een ponton naargelang uw omgeving. Helaas, of gelukkig, is ieder project uniek en dienen steeds de verschillende opties bekeken te worden.

 

Wilt u de eerste stap zetten? Neem dan contact met ons op via ons formulier!